Categories
Korzysci coachingu

Mentoring od podszewki

Pojęcie coachingu zrodziło się w psychologii rozwoju jednostki dużo później niż tak zwany mentoring, który jest zjawiskiem i sztuką rozwoju i samodoskonalenia bardzo mocno zbliżoną do coachingu. W czym tkwią różnice między oboma tymi definicjami?
Przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że mentoring stanowi relację międzyludzką, jaka oparta została na partnerskich więzach na linii mistrz oraz uczeń. Kontekst, kto pełni funkcję mentora, a kto wciela się w postać ucznia może być różna- czasem jest to pracownik i pracodawca, czasem uczeń szkolny i jego pedagog, a czasem wyspecjalizowany w tym fachu coach czyli mentor i jego klient prywatny bądź grupa klientów, którzy poddają się masowemu, grupowemu mentoringowi. Musimy wspomnieć o tym, że celem mentoringu jest przede wszystkim rozwój siebie samego, ale by było to możliwe, potrzebne jest wskazanie odpowiedniej ścieżki owego rozwoju i zdecydowanie zadaniem coacha jest właśnie to- podpowiedzieć uczniowi błądzącemu wśród gąszcza różnorodnych metod, w jaki sposób powinien on rozpocząć wdrażanie zmian.

Musimy dodać, że systematyczne rozmowy z mistrzem – mentorem prowadza w dużym stopniu do tego, że mentoring stanowi jedną z najpowszechniejszych form coachingu, czyli samodoskonalenia. Ogólnie rzecz biorąc wyróżnia się wiele rozmaitych stopni mentoringu i określane są one mianem poziomów formalizacji. W tym wypadku warto wyszczególnić swobodny mentoring aadwokat Wrocław więc casual mentoring, nieformalny mentoring czyli informal mentoring, non-facilitated mentoring to jest niezaaranżowany mentoring i facilitated mentoring czyli mentoring zaaranżowany.
Napisane przez: producent radiatorów