horyzontalni.pl

horyzontalni.pl

korzysci zalety coachingu

Jak ludzie starają się osiągnąć większą wypełnienie z ich pracy, ich małżeństwa i życia w ogóle, potrzeba osobistych trenerów będzie nadal wzrastać. Wcześniej wiele osób poszukiwanych psychoterapii dla osobistego rozwoju nie tylko w leczeniu problemów emocjonalnych lub choroby psychicznej. Inni chcieli jakąś inną formę pomocy, bez związku z chorobą psychiczną niesionej przez psychoterapii. Teraz ludzie mogą zwrócić się do wagonów osobowych, których nacisk położony jest na wzrost i rozwój wszystkich dziedzinach swojego życia, a nie na stres wewnętrznych i konfliktów emocjonalnych.

Trenowanie i motywowanie

Mentoring jest już tak długo, jak nie było relacji. Mentor to nazwa królewskiego doradcy Odyseusza w Odysei Homera. Mentor jest zaufaną osobą, do której zwracamy się o radę, radę i wsparcie, które mogą pełnić rolę przewodnika lub konsultanta sugerujących ścieżkę lub sposobu działania.

Wielu z nas może być szczęście, że w naszym życiu ważną osobę, do której chcemy zwrócić o poradę i rady. Osoba ta może być czczony wuj, szanowany nauczyciel, członek duchowieństwa, albo nasza harcmistrz. Często odnoszą się do tych osób jako mentorzy. Patrzymy do nich o pomoc w pomaganiu nam spełnić część siebie. Chcemy rozwijać lepszą siebie, czy to samo jest w odniesieniu do naszej szkoły, praca, biznes, lub zawodową; czy chcemy rozwijać bardziej skutecznych umiejętności w organizowaniu naszego życia. Te mentorzy mogą nam pomóc w realizacji naszych marzeń i aspiracji, a może stać się wzorem do naśladowania, jak również.

Coachingu i mentoringu mają wiele wspólnego. Osobisty trener jest podobna do profesjonalnego mentora. Rolą trenera jest jaśniej zdefiniowane. Trener ma inny stosunek do klienta niż w autokarze. W związku z tym, nie ma ukrytego planu lub konflikt między-Est. Często szukamy trenera, aby pomóc nam osiągnąć równowagę w naszym życiu.
napisane przez: